O nas Donacje Cele Ludzie Postep Wycieczka Film Documentalny Ceremonia Otwarcia Ozarow Linki Strona glowna

CELE OCRP

Głównym celem pierwszej fazy projektu restauracji cmentarza w Ożarowie (województwo świętokrzyskie, powiat Opatów) jest zapoczątkowanie prac przy jego odbudowie poprzez:

  • oczyszczenie cmentarza
  • zbudowanie muru cmentarnego
  • ustawienie kamienia upamietniającego Żydów pomordowanych podczas likwidacji getta w Ożarowie
  • umieszczenie w pobliżu bramy tablicy informacyjnej w trzech językach (angielskim, polskim, hebrajskim) z opisem historii cmentarza i podkreśleniem wkładu ludzi związanych z projektem, w tym burmistrza Ożarowa, Pana Marcina Majchera, i miejscowego proboszcza, Ojca Dziekana Stanisława Szczerka.
Mur cmentarny przed odbudową

Ocalałe nagrobki w Ożarowie, stan z lipca 2001 r


Działania obejmują wykonanie projektu architektonicznego, przetarg i wybór wykonawcy, uzyskanie oficjalnych pozwoleń i akceptacji ze strony autorytetów religijnych (przede wszystkim współpraca z Naczelnym Rabinem Polski i innymi grupami polskich Żydów) oraz nadzór nad przeprowadzonymi pracami budowlanymi.
Faza druga projektu będzie obejmować ustawianie przewróconych macew i wzmocnienie ich fundamentów.
Faza pierwsza powinna się zakonczyć do połowy października 2001.

napisz do nas |  webmaster |  na górę

©OCRP 2001